Hotline: 090 235 65 95 Anh Phúc

COOL-AIDE READY-TO-USE – 1,9 LÍT

330 000

Mô tả

Maxima Engine Cool-Aide được chế tạo để giảm nhiệt độ động cơ và cung cấp tiếp xúc tốt hơn đáng kể trên các bề mặt được làm nóng cho phép truyền nhiệt tốt hơn và hiệu quả hơn. Cool-Aide có hai dạng – A 64oz., Sẵn sàng sử dụng chai mà không cần pha trộn hoặc pha trộn và trong một 16oz mạnh mẽ. Tập trung. Cool-Aide pha trộn với nước và chất chống đông. Cool-Aide dùng để đua và không bảo vệ chống đóng băng. Được chấp thuận để sử dụng trên bề mặt trải nhựa.